کشاورزی | دام و طیور | شیلات | جهاد کشاورزی

طرح توجیهی پرورش قـارچ خوراكـي

خـلاصــه طــرح

 

 

موضوع طرح :پرورش قارچ خوراكي به ظرفيت 100 تن در سال

 

محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور

 

سرمايه گذاري كـل: 15/1242ميليون ريال

 

سهم آوردة متقاضي: 15/132 ميليون ريال

 

سهم تسهيلات: 1110 ميليون ريال

 

دورة بازگشـت سرمايه: 18 ماه

 

 

سال اجرای طرح 1382

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     مقدمـه :

 

 

     مواد پروتئيني ، يكي از مهم ترين اجزاي مواد غذايي مورد استفاده انسانها است. نياز طبيعي بدن انسان به اين مواد ، مبين ضرورت استفاده آنها در سبد غذايي خانواده ها است. از ديرباز انواع گوشت ها، خصوصا گوشت قرمز‌ منبع اصلي تامين پروتئين موردنياز انسان بوده است.

 

     لكن در حال حاضر ، به واسطه تغيير روش زندگي از سنتي به ماشيني و كاهش تحرك افراد در زندگي روزمره ، استفاده از گوشت قرمز بدليل دارا بودن مقدار زيادي مواد چرب رو به كاهش نهاده و در عوض، استفاده از مواد غذايي اي كه با داشتن مقدار كافي پروتئين، براي سلامتي زيان آور نباشند مورد توجه واقع شده است. حبوبات ، سويا و قارچ خوراكي مهم ترين منابع پروتئين غير حيواني هستند كه امروزه به طور وسيع مصرف مي‌شوند. در اين ميان بازار مصرف قارچ خوراكي به دليل افزايش سطح آگاهي جامعه نسبت به فوايد و روش مصرف آن ، روند رو به رشدي را تجربه مي‌كند.

 

    قارچ ، به علت اينكه سرشار از مواد پروتئيني ، گلوسيدي ، ويتامين‌ها و ليپيدها است مي‌تواند غذاي مناسب و كاملي براي انسان به شمار آيد. ضمن اينكه به واسطه سهولت پرورش قارچ هاي خوراكي مي‌توان آنها را به صورت تازه ، خشك ، كنسرو و پودر به بازار عرضه نمود.

 

   اجراي اين طرح به عنوان يك فعاليت توليدي ، ضمن اينكه گامي به سوي خود اتكايي كشور  در صنايع غذايي به شمار مي‌رود، مي‌تواند بسترساز اشتغال به كار نيروهاي متخصص ( خصوصا در علوم كشاورزي ) و فاقد تخصص گردد. ضمن اينكه بانوان كارآفرين نيز مي‌توانند با پياده سازي اين طرح، گامي در جهت توسعه ميهن بردارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   توجيه اقتصادي طرح :

 

   الف – سرمايه گذاري ثابت :

 

 

   الف – 1 ) زميـن :

  

متـراژ ( متر مربع )

هزينه واحد ( هزارريال )

هزينه كل ( ميليون ريال )

3000

25

75

 

 

 

   الف – 2 ) محوطه سازي :

 

رديف

شــرح

مقدار

هزينه واحد ( هزارريال)

هزينه كل (ميليون ريال )

1

2

3

تسطيح و خاكبرداري

ديواركشي

خيابان كشي و آسفالت

1500مترمربع

 550مترمربع

600مترمربع

5

6

10

5/7

3/3

6

      جـــمـــع

8/16

 

 

   الف – 3 ) ساختمانها:

 

رديف

شــرح

زيربنا(m2)

هزينه واحد ( هزارريال)

هزينه كل (ميليون ريال )

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

سالن پرورش قارچ

سالن پاستوريزاسيون خاك

سالن تاسيسات

سردخانه و انبار

سالن بسته بندي

سرويس بهداشتي

راهروي بين سالن ها

سوله تهيه كمپوست

ساختمان اداري

موتورخانه

ساختمان نگهباني و سرايداري

انبار لوازم و قطعات

700

80

150

40

40

18

60

300

30

24

50

30

350

300

300

900

300

400

350

300

320

250

300

250

245

24

45

36

12

2/7

21

90

6/9

6

15

5/7

   جــــــمـــع

3/518

 

 

    الف – 4 ) ماشين‌آلات:

ارقام به ميليون ريال

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد

هزينه كل

1

2

3

4

5

6

7

8

پمپ شناور

تراكتور

تريلر

ميكسر

ديگ بخار

هواساز

تسمه نقاله

موتور ژنراتور 50 كيلووات

1

1

1

1

1

1

1

1

5

62

2

20

70

25

10

20

5

62

2

20

70

25

10

20

      جـــمـــع

214

 

 

 

 

    الف – 5 ) تاسيسات:

 

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد(هزارريال)

هزينه كل(ميليون ريال)

1

2

3

4

5

6

حق انشعاب برق

كابل كشي ونصب تابلوها و ترانس‌ها

لوله كشي

تاسيسات آبرساني

حفر و تجهيز چاه آب

طبقه بندي فضاي سالنها

-

-

400متر

-

1حلقه

m24000

-

-

70

-

50

8

18

10

28

12

50

32

      جـــمـــع

150

 

 

    الف – 6 ) وسايل نقليه :

ارقام به ميليون ريال

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد

هزينه كل

1

وانت نيـــسان يخچال دار

1

90

90

   جــــــمـــع

90

 

 

 

    الف – 7 ) تاسيسات اداري:

ارقام به ميليون ريال

رديف

شـــرح

هزينه كل

1

2

3

4

تلفـن

ميز و صندلي اداري

وسايل آشپزخانه

وسايل رفاهي كاركنان

2

2

1

2

      جــــــمـــــع

7

 

 

 

 

   الف – 8 ) هزينه‌هاي قبل از بهره‌برداري :

ارقام به ميليون ريال

رديف

شـــرح

هزينه كل

1

2

هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهيلات

آمــوزش

16

15

      جــــــمـــــع

31

 

 

جمع كل سرمايه گذاري ثابت

 

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

زمـين

محوطه سازي و ساختمان ها

ماشين آلات

وسايل نقليه

تاسيسات

تاسيسات اداري

هزينه هاي قبل از بهره‌برداري

75

1/535

214

90

150

7

31

جــــمــــع

1/1102

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

55

جمـــــع كل

1/1157

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   ب- هزينه هاي جاري :

 

   ب – 1 ) مواد اوليه و نهاده هاي توليد :

 

رديف

شـرح

مصرف سالانه

هزينه واحد(هزارريال)

هزينه كل(ميليون‌ريال)

1

2

3

4

5

6

7

8

بذر

كلش گندم و جو

كود مرغي

كود اوره

گچ و آهك

خاك

سموم ضد عفوني كننده

ظروف‌بسته‌بندي نيم‌كيلويي

Kg5000

250تن

120تن

5/8 تن

40تن

m3250

1000ليتر

200000عدد

30

200

75

650

75

50

15

4/0

150

50

9

52/5

3

5/7

15

80

    جــــمــــع

02/320

 

 

  ب – 2 ) حقوق و دستمزد :

ارقام به ميليون ريال

رديف

شــرح

تعداد - نفر

حقوق ماهانه

حقوق كل

1

2

3

4

5

6

مدير طرح

كارمند اداري و حسابدار

تكنيسين

كارگر ساده

راننده

نگهبان و سرايدار

1

1

2

8

1

1

2/1

8/0

9/0

7/0

7/0

7/0

8/16

2/11

2/25

4/78

8/9

8/9

23% سهم حـق بـيمه كارفرما

8/29

  جـــمــــع كل

14

-

181

 

 

 

 

    ب – 3 )هزينه نگهداري و تعميرات :

ارقام به ميليون ريال

رديف

شـــرح

ارزش دارايي

نرخ

هزينه كل

1

2

3

4

5

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

1/535

150

214

90

7

2%

4%

4%

10%

10%

7/10

6

56/8

9

7/0

   جــــــمـــــــع

94/34

 

 

   ب- 4 ) هزينه استهلاك :

ارقام به ميليون ريال

رديف

شـــرح

ارزش دارايي

نرخ

هزينه كل

1

2

3

4

5

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

1/535

150

214

90

7

10%

12%

10%

20%

10%

51/53

18

4/21

18

7/0

   جــــــمـــــــع

61/111

 

 

   ب- 5 ) سوخت و انرژي :

 

شـــرح

واحد

مصرف سالانه

هزينه واحد (ريال)

هزينه كل(ميليون ريال)

برق

بنزيـن

گازوئيل

كيلووات ساعت

ليتر

ليتر

20000

5000

6000

250

650

160

5

25/3

96/0

   جــــــمـــــــع

21/9

 

جمـع هزينه هاي جاري طرح

 

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

مواد اوليه و نهاده هاي توليد

حقوق و دستمزد

نگهداري و تعميرات

استهلاك

سوخت و انرژي

02/320

181

94/34

61/111

21/9

جــــمــــع

78/656

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

94/32

جمـــــع كل

72/689

 

 

سرمايه در گردش ( دوره دو ماهه )

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

مواد اوليه

حقوق و دستمزد

سوخت و انرژي

34/53

17/30

54/1

جمـــــع كل

05/85

 

 

 

جمع كل سرمايه گذاري طرح

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

1/1157

05/85

جمـــــع كل

15/1242

 

 

 

  ج – فروش:

 

رديف

شرح

ارزش واحد (هزارريال)

ميزان توليد

ارزش كل(ميليون ريال)

1

2

قارچ خوراكي بسته بندي شده

كمپوست

13

90

100000 Kg

300 تن

1300

27

   جــــــــمـــــــــع

 

1327

 

برآورد هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي

 

رديف

شــرح

هزينه ( ميليون ريال )

1

2

استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري ( 4 ساله )

هزينه فروش و اداري ( معادل 2% فروش سالانه)

75/7

54/26

   جــمـــع

29/34

 

پيش بيني مالي طرح

شــرح

ميليون ريال

درآمد ( فروش )

1327

  كسر مي شود : قيمت تمام شده

72/689

سود ناويژه

28/637

  كسر مي شود : هزينه هاي اداري و فروش

54/26

سود عملياتي

74/610

  كسر مي‌شود : استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري

75/7

سود ويژه قبل از كسر ماليات

99/602

 

 

 

 

محاسبه دوره برگشت سرمايه:

 

دوره بازگشت سرمايه = 52/1 سال ( تقريبا 18 ماه )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   محاسبه نقطه سر به سر ( در 100% توليد )

 

( ارقام به ميليون ريال )

شــرح

هزينة متغير

هزينة ثابت

هزينة كــل

مبلغ

درصد

مبلغ

درصد

مواداوليه

02/320

100

0

-

02/320

حقوق و دستمزد

35/63

35

65/117

65

181

سوخت و انرژي

37/7

80

84/1

20

21/9

تعمير و نگهداري

29/89

80

32/22

20

61/111

استـهلاك

0

-

94/34

100

94/34

توزيع و فروش

54/26

100

0

-

54/26

استهلاك قبل ازبهره برداري

0

-

75/7

100

75/7

پيش بيني نشده

28

85

94/4

15

94/32

جمـــع

57/534

-

44/189

-

01/724

 

بر اساس محاسبات مبتني بر اطلاعات جدول فوق نقطة سر به سر توليد معادل91/23% مي باشد.

محاسبة كارمزد وام

 

 

1 - عقد مشاركت مدني:

         مبلغ قرارداد:

         مدت قرارداد

         كارمزد

         كارمزد عقد مشاركت مدني:            

 

1110 ميليون ريال

شش ماه

13%

15/72 ميليون ريال

 

 

 

2 عقد فروش اقساطي:

         مبلغ قرارداد

         مدت قرارداد

         كارمزد تسهيلات

         كارمزد عقد فروش اقساطي

         كل كارمزد تسهيلات

         كارمزد سالانه

         اصل تسهيلات سالانه

 

15/1182ميليون ريال

42 ماه

13%

94/268 ميليون ريال

09/341 ميليون ريال

45/97 ميليون ريال

15/317 ميليون ريال

 

 

 

 

 

 

جدول بازپرداخت اصل و كارمزد تسهيلات :

 

  ارقام به ميليون ريال

شرح

سال 1

سال 2

سال 3

سال 4

اصل بازپرداخت تسهيلات

58/158

15/317

15/317

15/317

كارمزد تسهيلات

72/48

45/97

45/97

45/97

جمــع

3/207

6/414

6/414

6/414

 

 

 

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن