کشاورزی | دام و طیور | شیلات | جهاد کشاورزی

طرح توجیهی پرورش كرم ابريشـم

 

 

 

 

 

خـلاصــه طــرح

 

 

موضوع طرح :پرورش كرم ابريشـم

 

ظرفيت : 600 جعبه در يك دوره

 

محل اجراي طرح : قابل اجرا در استانهاي نيمه شمالي و مناطق مركزي كشور

 

سرمايه گذاري كـل: 8/1129 ميليون ريال

 

سهم آوردة متقاضي: 8/119 ميليون ريال

 

سهم تسهيلات: 1010 ميليون ريال

 

دورة بازگشـت سرمايه: 13 ماه

 

ميزان اشتغال زايي : 10 نفـر

 

سال اجرای طرح : 1382

 

 

 

     مقدمـه :

   نوغانداري به منظور توليد پيله، مادر يكي از قديمي ترين صنايع جهان يعني صنعت نساجي است كه طي آن برگ درخت توت به نخ ابريشم تبديل شده و ارزش افزوده سرشاري پديد مي‌آورد. ابريشم رشته اي است نازك، بلند، سبك، نرم ، جاذب‌الرطوبه، رنگ پذير ، مقاوم در برابر نوسانات حرارت، نارسانا و درخشنده . اين خصوصيات باعث استفاده گسترده از آن در توليد البسه، نارساناها، صنايع لاستيك، وسايل پزشكي و ... گشته است.

   كرم ابريشم يا Bombix moriحشره اي است كوچك كه داراي دگرديسي كامل شامل چهار مرحله تخم، لارو، شفيره و پروانه در يك نسل مي‌باشد. در مرحله اول ، جنين رشد و نمو كرده و به لارو تبديل مي‌شود. در دومين مرحله ، لارو با تغذيه مواد غذايي به رشد و نمو خود ادامه مي‌دهد. سومين مرحله دگرديسي يا تبديل لارو به شفيره است. آخرين مرحله يا مرحله زايشي شامل تخم ريزي پروانه ماده پس از جفت‌گيري است.

    تغذيه كرم ابريشم از برگ تازه درخت توت انجام مي‌پذيرد و تنها در دوره لاروي تغذيه صورت مي‌پذيرد. براي تغذيه كرم‌هاي جوان مي‌توان از برگهاي خرد شده با يا بدون شاخه استفاده كرد ولي كرم هاي بالغ منحصرا از برگهاي خردنشده با يا بدون شاخه تغذيه مي‌كنند.

    ميزان برگريزي براي هر جعبه ( شامل 20 هزار تخم نوغان ) بسته به سن لاروها از 5/1 تا 115 كيلوگرم در نوسان است.

   سطح مناسب براي پرورش كرم‌هاي ابريشم نيز يكي از نكاتي است كه تاثير بسزايي در يكنواختي رشد كرم‌ها دارد. اندازه مناسب سطح بستر در هر سن و هر روز بايد مورد توجه قرار گيرد. لازم به توضيح است كه رشد كرم ابريشم بخصوص در سنين اول و دوم بسيار سريع مي‌باشد بطوريكه يك لارو متولد شده در سن اول ( كه سه الي چهار روز به طول مي‌انجامد ) ، پنجاه برابر وزن خود را در روز اول خواهد داشت و زمانيكه به رشد كامل خود برسد از نظر وزن ده هزار برابر ، از نظر حجم هفت هزار برابر و از نظر سطح چهارصد برابر بزرگتر خواهد بود.

*          *          *

   با توجه به شكاف موجود بين عرضه و تقاضاي ابريشم در جهان اجراي اين طرح به عنوان يك فعاليت توليدي ، ضمن اينكه گامي به سوي خود اتكايي كشور  در محصولات كشاورزي به شمار مي‌رود و داراي توجيه مناسب اقتصادي است، مي‌تواند تامين كننده نياز صنايع تبديلي و بازار مصرف بوده و بسترساز اشتغال به كار نيروهاي متخصص ( خصوصا در علوم كشاورزي و دامپروري ) و فاقد تخصص گردد. ضمن اينكه بانوان كارآفرين نيز مي‌توانند با پياده سازي اين طرح، گامي در جهت توسعه ميهن بردارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توجيه اقتصادي طرح :

 

   الف – سرمايه گذاري ثابت :

 

   الف – 1 ) زميـن :

  

   زمين مورد نياز طرح بالغ بر سـي هكتار مي‌باشد. با توجه به اينكه زمين مورد نياز از محل اراضي ملي و منابع طبيعي تامين خواهد شد ، ارزش آن در محاسبات سرمايه گذاري ثابت منظور نگرديده است.

 

 الف – 2 ) محوطه سازي :

 

 

رديف

شــرح

مقدار

هزينه واحد ( هزارريال)

هزينه كل (ميليون ريال )

1

2

3

4

5

تسطيح و خاكبرداري

حصاركشي

خيابان كشي

پاركينگ و فضاي سبز

آماده سازيزمين‌وكاشت

2500مترمربع

 6000مترمربع

200متر

100مترمربع

26هكتار

5

6

10

20

500

5/12

36

2

2

13

      جـــمـــع

5/65

 

  الف – 3 ) ساختمانها:

 

رديف

شــرح

زيربنا(m2)

هزينه واحد ( هزارريال)

هزينه كل (ميليون ريال )

1

2

3

4

5

6

7

8

انبار

موتورخانه

آسايشگاه كارگران

اداري و نگهباني

تلمبار كرم جوان

تلمبار كرم بالغ

برگخانه

اتاق تفريخ

50

16

50

30

150

900

65

30

400

300

450

450

400

400

400

400

20

8/4

5/22

5/13

60

360

26

12

   جــــــمـــع

8/518

 

    الف – 4 ) ماشين‌آلات:

 

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد(هزار ريال)  

هزينه كل(ميليون ريال)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

تراكتور باغي كمر شكن

گاوآهن

نهر كن

تريلي

سمپاش تراكتوري

موتور پمپ و متعلقات

توري مخصوص كرم‌جوان

بستر متحرك پرورش‌ كرم‌جوان

جعبه تفريخ تخـم

برگ خردكن

حرارت‌سنج و رطوبت‌سنج

وسايل باغباني

1

1

1

1

1

1

m2900

60

600

2

12

2سري

35000

2000

1000

10000

8000

40000

4

350

5

10000

200

400

35

2

1

10

8

40

6/3

21

3

20

4/2

8/0

      جـــمـــع

8/146

 

   الف – 5 ) تاسيسات:

 

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد(هزارريال)

هزينه كل(ميليون ريال)

1

2

3

4

حفر چاه و لوله كشي

تهويه تلمبار

منبع 5000 ليتري سوخت

انشعاب برق سه فاز

1

3

1

1

22000

1250

8000

10000

22

75/3

8

10

      جـــمـــع

75/43

  الف – 6 ) وسايل نقليه :

ارقام به ميليون ريال

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد

هزينه كل

1

وانت نيـــسان

1

78

78

   جــــــمـــع

78

 

 

  الف – 7 ) تاسيسات اداري:

ارقام به ميليون ريال

رديف

شـــرح

هزينه كل

1

2

3

4

تلفـن

ميز و صندلي اداري

وسايل آشپزخانه

وسايل رفاهي كاركنان

3

1

1

2

      جــــــمـــــع

7

 

 

الف – 8 ) هزينه‌هاي قبل از بهره‌برداري :

ارقام به ميليون ريال

رديف

شـــرح

هزينه كل

1

2

هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهيلات

آمــوزش

5/2

5/1

      جــــــمـــــع

4

 

 

جمع كل سرمايه گذاري ثابت

 

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

محوطه سازي و ساختمان ها

ماشين آلات

وسايل نقليه

تاسيسات

تاسيسات اداري

هزينه هاي قبل از بهره‌برداري

3/584

8/146

78

75/43

7

4

جــــمــــع

85/863

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

19/43

جمـــــع كل

04/907

 

 

 

 

  ب- هزينه هاي جاري :

 

   ب – 1 ) مواد اوليه و نهاده هاي توليد :

 

رديف

شـرح

مصرف سالانه

هزينه واحد(هزارريال)

هزينه كل(ميليون‌ريال)

1

2

3

4

تخم نوغان

نهال

كود شيميايي

مواد ضد عفوني كننده

600جعبه

78000 اصله

8 تـن

-

100

5/1

650

-

60

117

2/5

2

    جــــمــــع

2/184

 

 ب – 2 ) حقوق و دستمزد :

ارقام به ميليون ريال

رديف

شــرح

تعداد - نفر

حقوق ماهانه

حقوق كل

1

2

3

4

5

6

مدير طرح

كارگر ساده

راننده

نگهبان و موتورچي

آبيار

باغبان

1

3

2

1

1

2

2/1

8/0

9/0

9/0

8/0

9/0

8/16

6/33

2/25

6/12

2/11

2/25

23% سهم حـق بـيمه كارفـرما

5/24

  جـــمــــع كل

10

-

1/149

 

    ب – 3 )هزينه نگهداري و تعميرات :

ارقام به ميليون ريال

رديف

شـــرح

ارزش دارايي

نرخ

هزينه كل

1

2

3

4

5

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

3/584

75/43

8/146

78

7

2%

4%

4%

10%

10%

7/11

75/1

9/5

8/7

7/0

   جــــــمـــــــع

85/27

 

 

 

 

 

  ب- 4 ) هزينه استهلاك :

ارقام به ميليون ريال

رديف

شـــرح

ارزش دارايي

نرخ

هزينه كل

1

2

3

4

5

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

3/584

75/43

8/146

78

7

10%

12%

10%

20%

10%

43/58

25/5

68/14

6/15

7/0

   جــــــمـــــــع

66/94

 

   ب- 5 ) سوخت و انرژي :

 

شـــرح

واحد

مصرف سالانه

هزينه واحد (ريال)

هزينه كل(ميليون ريال)

برق

بنزيـن

گازوئيل

تلفـن

كيلووات ساعت

ليتر

ليتر

-

12000

6000

20000

-

250

650

160

-

3

9/3

2/3

1

   جــــــمـــــــع

1/11

جمـع هزينه هاي جاري طرح

 

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

مواد اوليه و نهاده هاي توليد

حقوق و دستمزد

نگهداري و تعميرات

استهلاك

سوخت و انرژي

2/184

1/149

85/27

66/94

1/11

جــــمــــع

91/466

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

34/23

جمـــــع كل

25/490

 

سرمايه در گردش

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

مواد اوليه

حقوق و دستمزد ( سه ماهه )

سوخت و انرژي ( سه ماهه )

2/184

27/37

93/0

جمـــــع كل

4/222

 

 

 

جمع كل سرمايه گذاري طرح

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

4/907

4/222

جمـــــع كل

8/1129

 

  ج – فروش يك دوره :

 

رديف

شرح

ارزش واحد (هزارريال)

ميزان توليد

ارزش كل(ميليون ريال)

1

پيله خشك

75000

6 تن

450

    جــــــــــمـــــــــــع

450

 

با توجه به اينكه در طول سال سه دوره پرورش كرم ابريشم انجام مي‌شود درآمد كل طرح برابر 1350ميليون ريال خواهد بود.

 

 

 

برآورد هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي

 

رديف

شــرح

هزينه ( ميليون ريال )

1

2

استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري ( 4 ساله )

هزينه فروش و اداري ( معادل 2% فروش سالانه)

1

27

   جــمـــع

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پيش بيني مالي طرح

شــرح

ميليون ريال

درآمد ( فروش )

1350

  كسر مي شود : قيمت تمام شده

25/490

سود ناويژه

75/859

  كسر مي شود : هزينه هاي اداري و فروش

27

سود عملياتي

75/832

  كسر مي‌شود : استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري

1

سود ويژه قبل از كسر ماليات

75/831

 

 

 

 

محاسبه دوره برگشت سرمايه:

 

دوره بازگشت سرمايه = 07/1سال ( تقريبا 13 ماه )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   محاسبه نقطه سر به سر ( در 100% توليد )

 

( ارقام به ميليون ريال )

شــرح

هزينة متغير

هزينة ثابت

هزينة كــل

مبلغ

درصد

مبلغ

درصد

مواداوليه

2/184

100

0

-

2/184

حقوق و دستمزد

2/52

35

9/96

65

1/149

سوخت و انرژي

9/8

80

2/2

20

1/11

تعمير و نگهداري

28/22

80

57/5

20

85/27

استـهلاك

0

-

66/94

100

66/94

توزيع و فروش

27

100

0

-

27

استهلاك قبل ازبهره برداري

0

-

1

100

1

پيش بيني نشده

84/19

85

5/3

15

34/23

جمـــع

42/314

-

83/203

-

25/518

 

براساس محاسبات مبتني براطلاعات جدول فوق نقطة سربه سر توليد معادل‌بيست درصد مي باشد.

 

محاسبة كارمزد وام

 

 

1 - عقد مشاركت مدني:

         مبلغ قرارداد:

        مدت قرارداد

         كارمزد

         كارمزد عقد مشاركت مدني:            

 

1010 ميليون ريال

يك سال

13%

3/131 ميليون ريال

 

 

2 عقد فروش اقساطي:

         مبلغ قرارداد

         مدت قرارداد

         كارمزد تسهيلات

         كارمزد عقد فروش اقساطي

         كل كارمزد تسهيلات

         كارمزد سالانه

         اصل تسهيلات سالانه

 

3/1141 ميليون ريال

30 ماه

13%

46/185 ميليون ريال

76/316 ميليون ريال

7/126 ميليون ريال

404 ميليون ريال

 

جدول بازپرداخت اصل و كارمزد تسهيلات :

 

  ارقام به ميليون ريال

شرح

سال 1

سال 2

سال 3

سال 4

اصل بازپرداخت تسهيلات

-

404

404

202

كارمزد تسهيلات

-

7/126

7/126

35/63

جمــع

-

7/530

7/530

35/265

 

 

 

 

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن