کشاورزی | دام و طیور | شیلات | جهاد کشاورزی

جدیدترین ابلاغیه های سموم و آفتکش ها

 

 

 

معاونت مبارزه با آفات سازمان حفظ نباتات طی نامه های جداگانه ای وضعیت استفاده از چند حشره کش و آفت کش جدید را اعلام نمود.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، تهیه، تجویز، توصیه و استفاده از سموم، حشره کش ها و آفت کش ها تنها با تأیید و نظر معاونت مبارزه با آفات سازمان حفظ نباتات مجاز بوده و در صورت مشاهده عرضه محصولات فاقد تأییدیه از سوی این معاونت در کلینیک های گیاهپزشکی و عاملین توزیع سموم با آنان برخورد خواهد شد. استفاده و تجویز سموم غیر قانونی ممنوع بوده و مسئولیت بروز هرگونه خسارت ناشی از کاربرد این سموم متوجه توزیع کننده و فروشنده مربوطه بوده و علاوه بر این، سایر خسارات جنبی وارده نیز از سوی مراجع ذیربط قابل پیگرد قانونی خواهد بود. بر همین اساس وضعیت چند محصول جدید مورد بررسی قرار گرفته است که در زیر به آن اشاره خواهد شد:

 

سم ابرون تقلبی:

براساس نامه شماره 93/7/218/25935 سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، درمورد توزیع سم ابرون تقلبی بنام اسپیرومسیفن، منتسب به شرکت بایرکراپ ساینس، تاکید می شود با توجه به عرضه نمونه های غیرمجاز سم مذکور فارغ از اقدامات کنترلی و نظارتی و بصورت قاچاق، توزیع، تجویز و استفاده از آن ممنوع می باشد.

 

قارچ کش رزالاکسیل:

براساس نامه شماره 93/7/218/25934 سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، قارچ کش رزالاکسیل با ماده موثر متالاکسیل + مانکوزب WP%72 تولید شرکت بهاورشیمی برای کنترل بیماری بوته میری خیار با دوز 2 درهزار بصورت محلول مورد تایید و ثبت قرار گرفت.

 

بیماری پیچیدگی برگ هلو:

براساس نامه شماره 93/7/218/15570 سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، درخصوص بیماری پیچیدگی برگ هلو در زمان سمپاشی با سم کاپیتان در باغات هلو، به بهره برداران و کارشناسان و شبکه های مراقبت و پیش آگاهی طرف، کلینیک ها توصیه شده احتیاطات لازم را بعمل آورند.

 

شرایط استفاده از قارچکش آکورد:

براساس نامه شماره 92/7/218/102998 سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، دز مصرف قارچ کش آکورد بمیزان 0/9 گرم در متر مربع می باشد و کلینیک های گیاهپزشکی و بهره برداران با رعایت مورد فوق می توانند از این قارچکش استفاده نمایند.


توزیع غیرقانونی حشره کش کروان:
براساس نامه شماره 92/7/218/103058 سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، حشره کش با نام تجاری کروان SC%24 (فاقد تایید و با ماهیت مجهول( با برچسب عربی فاقد سابقه اسنادی و مراحل ثبت و کنترل کیفی بوده و غیرمجاز می باشد.

 

ثبت موقت بایولپ در کنترل کرم خوشه خوارمو:

براساس نامه شماره 92/7/218/96151 سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، ماده بیولوژیک بایولپ با ماده موثر Bacillus thuringiensis برای کنترل کرم خوشه خوارمو با دز 2 درهزار و فرمولاسیون EC تولید شرکت فن آوری زیستی طبیعت گرا به مدت 3 سال مورد ثبت موقت قرار گرفت.

 

ثبت موقت سولفور شرکت سمیران:

براساس نامه شماره 92/7/218/96149 سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، قارچکش سولفور sc%80 برای کنترل سفیدک پودری درختان انگور در محصولات با دز 2.5 (دو و نیم) در هزار تولید شرکت سمیران مورد تایید موقت به مدت 3 سال قرار گرفت.

 

ثبت موقت فراورده سپیدان:

براساس نامه شماره 92/7/218/96367 سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، فرآورده سپیدان با ماده موثر کائولن WP برای کنترل پسیل پسته با دز 50 درهزار تولید شرکت کیمیاسبزآور و ضرورت استفاده از سمپاش همزن دار به مدت سه سال مورد ثبت موقت قرار گرفت.

 

 ثبت موقت قارچ کشهای فالکن و آمیستاراکسترا:

براساس نامه شماره 92/7/218/97528 سازمان جهاد کشاورزی، قارچ کشهای فالکن با ماده موثر اسپیروکامین+تیوکونازول+تریادیمنولEC%46 تولید شرکت بایرآلمان با دز 0.6 لیتر در هکتار و آمیستاراکسترا با ماده موثر آزوکسی استروبین+سیپروکونازول SC%28 تولید شرکت سینجنتا با دز مصرف 0.75 لیتر در هر هکتار برای کنترل بیماری زنگ زردگندم به مدت سه سال مورد ثبت موقت قرار گرفتند.

 

ثبت موقت قارچ کش آکورد:

براساس نامه شماره 92/7/218/97844 سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، قارچ کش آکورد با ماده موثر پروکلراز WP%50 تولید شرکت فرتی اگرو سنگاپور برای کنترل بیماری پوسیدگی خشک قارچ خوراکی با دز 0.9 در مترمربع در زمان 7 روز پس از دادن خاک پوششی مورد تایید موقت قرار گرفت.

 

ثبت موقت قارچ کش اینفینیتو:

براساس نامه شماره 92/7/218/97193 سازمان جهاد کشاورزی، قارچ کش اینفینیتو با ماده مور پروپاموکارب هیدرو کلراید+فلوپیکولید SC%65/75 برای کنترل سفیدک کرکی خیار گلخانه ای و زیرپلاستیک با دز 2 درهزار تولید شرکت بایرآلمان مورد ثبت موقت قرار گرفت.

 

انقضا پروانه شرکت گیاه بذرالوند:

براساس نامه شماره 92/7/218/84718 سازمان جهاد کشاورزی، پروانه واردات و فروش عوامل و مواد بیولوژیک و فرآورده ها و تجهیزات کنترل غیرشیمیایی آفات شرکت گیاه بذرالوند منقضی می باشد.

 

لزوم ثبت مواد و ترکیبات کمکی آفتکش ها:

براساس نامه شماره 92/7/218/89738 سازمان جهاد کشاورزی، کلیه مواد و ترکیبات سموم و آفت کش ها می بایست به ثبت رسیده باشد.

 

غیرمجاز بودن سم زئوس و ترکیبی بنام کینگ:

براساس نامه شماره 92/7/218/84984 سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، توزیع سم زئوس (قارچکش سیستمیک) و ترکیبی بنام کینگ (قارچمش و کود) با ذکر نام شرکت صنایع شیمیایی سبزگل بعنوان تولید کننده به دلیل عدم ثبت سموم در فهرست مجاز کشور و فعالیت شرکت فوق بدون دریافت پروانه در زمینه فرمولاسیون سموم از سازمان حفظ نباتات غیرقانونی بوده و کاربرد این مواد از سوی توزیع کننده و فروشنده، توصیه کننده و بهره برداران ممنوع می باشد و قابل پیگرد قانونی است.

 

ثبت موقت کنه کش فلورامایت:

براساس نامه شماره 92/4/218/7069 سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، کنه کش فلورامایت با ماده موثر بی فناریت sc%24 برای کنترل کنه قرمز اروپایی سیب با دز 0.7 در هزار تولید شرکت کمتورا مورت ثبت موقت قرار گرفت.

 

ثبت موقت قارچکش پرویکور انرژی:

براساس نامه شماره 92/7/218/78430 سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، قارچکش پرویکور انرژی با ماده موثر پروپاموکارب هیروکلراید و فوزتیل آلومینیوم Sl%84 برای کنترل بوته میری خیار و گوجه فرنگی با دز 3لیتر در هکتار بصورت نشتی و 0.3 لیتر در مترمکعبت بصورت مخلوط با خاک تولید شرکت بایرکراپ ساینس به صورت موقت پبت گردیده است.

 

ابطال پروانه شرکت البرز نگین شیمی:

براساس نامه شماره 92/7/218/82470 سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، پروانه فعالیت شرکت البرز نگین شیمی (وارد کننده و فروشنده عوامل کنترل بیولوژیک و فرآورده ها و تجهیزات کنترل غیرشیمیایی) باطل می باشد.

 

ابطال پروانه فعالیت شرکت ساراپاک زیست:

براساس نامه شماره 92/7/218/75890 سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، پروانه فعالیت شرکت ساراپاک زیست (واردکننده و فروشنده فرآورده ها و تجهیزات کنترل غیرشیمیایی) به دلیل عدم همکاری با مسئول فنی شرکت «سرکار خانم صدیقه فرزانه کناری» تا معرفی مسئول فنی جدید باطل می باشد.

 

حشره کش آتابرون:

براساس نامه شماره 26063/218/7/92 سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، کارایی حشره کش آتابرون جهت کنترل غلاف خوار سویا به مدت یکسال در استانهای مازندران، اردبیل (مغان) و گلستان مورد آزمایش دوره های مختلف در مقایسه با حشره کشهای ایندوکساکارب، تیودیکارب و پروفنفوس قرار گرفت و در جلسه مورخ 9 اردیبهشت 1392 هیأت نظارت مطرح گردید. پس از بررسی طرح هیأت اعلام نمود با توجه به تأثیر این حشره کش با ثبت موقت سه ساله آتابرون با ماده موثره کلروفلوزورون 5% EC جهت کنترل کرم غلاف خوار سویا تولید شرکت ایشیهارا ژاپن با دوز 1 لیتر در هکتار موافقت شد.

 

حشره کش بیویوژیک BT:

براساس نامه شماره 32341/218/7/92 سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، کاربرد حشره کش بیویوژیک حاوی باکتری Bacillus thuringiensis subsp. Laustaki در برنامه کنترل بیولوژیک مصوب سالیانه کشور در تلفیق با سایر عوامل بیولوژیک (شامل زنبورهای پارازیت نریکو گراما و براکون) و یا به صورت مستقل و در قالب برنامه مدیریت تلفیقی کنترل آفات به استناد یافته های تحقیقاتی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، کاربرد حشره کش مذکور برای کنترل لاروهای سنین پایین آفات ذیل با رعایت نکات فنی توصیه می گردد:

1) پیله خوار نخود (هلیوتیس)، 2) کرم قوزه پنبه، 3) کرم ساقه خوار اروپایی ذرت، 4) کرم میوه گوجه فرنگی (هلیوتریس)، 5) بید کلم (پشت الماسی)، 6) لیسه سیب، 7) برگخوارهای ذرت، 8) سفیده کلم، 9) خوشه خوار انگور، 10) کرم غنچه توتون، 11) پروانه مینوز گوجه فرنگی (توتا)، 12) ابریشم باف ناجور، 13) پروانه سفید آمریکایی و 14) برگخوار بلوط

 

قارچکش ناتیو:

براساس نامه شماره 32912/218/7/92 سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، قارچ کش ناتیو 75% WG با ماده موثر (تری فلوکسی استروبین + تبوکونازول) برای کنترل بیماری بلاست برنج ثبت موقت گردید.

 

آفتکش غیر شیمیایی سپیدار:

براساس نامه شماره 28530/218/7/92 سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، ماده پودری شکلی که به عنوان آفتکش غیرشیمیایی سپیدار به فروش می رسد فاقد سابقه اسنادی بوده و هیچ اقدامی برای ثبت و بررسی کیفی و کارآیی آن صورت نگرفته است لذا هرگونه توزیع و مصرف آن ممنوع بوده و غیر مجاز می باشد.

 

علف کش سلکت سوپر:

براساس نامه شماره 32249/218/7/92 سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، نازک برگ کش سلکت سوپر با ماده موثر کلتودیم 12% ساخت شرکت آریستا لایف ساینس فرانسه برای کنترل علفهای هرز باریک برگ پیاز بصورت پس رویشی با دز نیم لیتر در هکتار مورد ثبت موقت قرار گرفت.

 

آفتکش های غیرمجاز درمان گسترفرزانگان:

براساس نامه شماره 92/7/218/42273 سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، توزیع و فروش موادی تحت عناوین نماتدکش بیولوژیک و سم بیولوژیک پروانه توتا توسط شرکت درمان گشتر فرزانگان به دلیل عدم دارا بودن سابقه اسنادی و مراحل ثبت و کنترل کیفی فاقد پروانه می باشد و توزیع و فروش و مصرف آن ممنوع است.

 

حشره کش بیولوژیک فراوری شیمیایی زنجان:

براساس نامه شماره 92/7/218/42549 سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، با توجه به عدم انجام آزمایش ها و بررسی های لازم میزان کارایی حشره کش بیولوژیک حاوی باکتری BAcillus Thuringiensis شرکت فرآوری شیمیایی زنجان، تمامی محصولات توزیع شده در بازار با این مشخصه تا تعیین تکلیف می بایست جمع آوری شده تا تعیین تکلیف گردد. لذا توزیع و فروش این محصول تا اطلاع ثانوی ممنوع می باشد.

 

کنه کش اوبرون:

براساس نامه شماره 92/7/218/38991 سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، کنه کش اوبرون با ماده موثر اسپیرومیفن sc%40 تولید شرکت بایر برای کنترل کنه دو نقطه ای در صیفی جات مزرعه ای (فقط در مزرعه) با دز 0.5 لیتر در هکتار موفق به ثبت موقت به مدت سه سال گردید.

 

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن