کشاورزی | دام و طیور | شیلات | جهاد کشاورزی

نخستین هفته شهریور93 بدون بارندگی محسوسی سپری شد.

آسمان ایران نخستین هفته شهریور 93 را بدون بارندگی محسوسی سپری کرد. 

بارش‌های کشور از ابتدای سال آبی جاری (مهر 92) تاکنون به 217 میلیمتر رسیده است.

این میزان بارش درمقایسه با دوره زمانی مشابه متوسط درازمدت 9 درصد کاهش یافته است.

 

همچنین حجم بارش‌های کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون درمقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته هفت درصد کاهش نشان می‌دهد.

بارش‌ها در دوره مشابه سال آبی گذشته 234 میلیمتر و دوره درازمدت 43 ساله 239 میلیمتر ثبت شده بود.

تا پایان هفته گذشته بیشترین افزایش بارندگی درمقایسه با دوره درازمدت با 116 درصد به ایستگاه ایلام و بیشترین میزان کاهش بارندگی درمقایسه با دوره درازمدت به ایستگاه مزینان در خراسان رضوی با 72 درصد اختصاص داشته است./

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن