کشاورزی | دام و طیور | شیلات | جهاد کشاورزی

رنگ كندوها

رنگ ها برای كندوهای چوبی تنها به عنوان محافظ مناسب بكار برده نمی شود. بلكه آنها ظاهر كندو را بهتر نشان داده و روش خوبی برای تغییر رنگ كندو می باشند. رنگ ها در كاهش و یا افزایش جذب اشعه خورشید كه به كندو می تابد موثرند. رنگ های منعكس كننده جذب اشعه خورشید را كاهش داده و دمای كندو را پایین می آورند. در صورتی كه رنگ های جاذب اشعه مخصوصاً رنگ سیاه دمای كندو را افزایش می دهد و لذا برای كاهش دما در مناطق گرم سقف های سفید رنگی برای كندو ها ساخته می شود. و یا سقف های فلزی را با رنگ سفید می زنند. رنگ كردن قسمت جلوی كندو ها به رنگ های مختلف و یارنگ كردن نمونه هایی از كندو ها می تواند دریافتن كندوها به زنبوران كمك كند و از اشتباه زنبوران در ورود به كندوهای دیگر جلوگیری نماید.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن