کشاورزی | دام و طیور | شیلات | جهاد کشاورزی

نكات اساسی درتكثیر مصنوعی زنبورعسل مورد توجه قرار گیرد

نكات اساسی كه باید در تكثیر مصنوعی زنبورعسل مورد توجه قرار گیرد:


1-  در فصل پرورش ملكه (یعنی فصل نرها)باید اقدام به گرفتن بچه مصنوعی كرد و در غیر فصل نرها از ملكه بارور و اماده استفاده كرد.


2-  در صورتی كه ملكه بارور و یا ملكه موجود نباشد قبلا سلول ملكه پرورش داده شود(با یتیم كردن كندویی با صفات مطلوب و تهیه شاخون)تا بچه كندومدت كمتری فاقد ملكه باشد.


3-   همیشه از كندوهای قوی بچه مصنوعی گرفته شود.


4-   اگر ملكه بارور موجود باشد بلافاصله به بچه كندو معرفی شود.


5-   چنانچه ملكه باكره وجود دارد لازم است بعد از مدت 5روز و بعد ازخراب كردن سلول ملكه معرفی شود.


6-   در صورت وجود سلول ملكه بعد از24ساعت به بچه كندو داده شود.


7-  از كندوهای قوی كه در ان به اندازه كافی زنبوران جوان وجود دارند برای گرفتن بچه مصنوعی استفاده كرد.


8-  چون زنبوردار بر خلاف بچه كندو طبیعی بدون قصد قبلی به كندوی جدید هدایت می شوند فاقد ذخیره غذایی و ثانیا بر خلاف بچه كندوی طبیعی تیپهای مختلف زنبوران برای كارهای گوناگون تخصص یافته اند(شان سازی،اوردن شهد و گرده)همراه ندارند بنابر این به كندو شربت به نسبت یك به یك داده و همچنان یك شان حاوی گرده و یك پوكه در كنار كادر اخر قرار داد.

9-  مساله مهم در افزایش جمعیت كندو حفظ درجه حرارت و رطوبت داخل كندو است.با توجه به اینكه تعداد شانهای بچه كندو كم و بقیه داخل كندو خالی است و زنبوران جوان بیشتر انرژی و مواد غذایی صرف گرم كردن فضای داخل كندو می كنند.به همین جهت باید فضای داخل كندو را از وسط نسبت به شانهای موجود كوچك كرد و این كار به وسیله قرار دادن نئوپان یا فیبر انجام می گیرد و با افزایش جمعیت فضای داخل كندو را زیاد كرده و پوكه یا صفحه موم اجدار به ان اضافه می شود.سوراخ پرواز نیز به اندازه یك الی دو سانتیمتر باز نگه داشته می شود.در صورت كمبود شهد و گرده در طبیعت برای جلوگیری از غارت بچه كندو را به محل امن تری دورتر از زنبورستان انتقال می دهیم و در سایه به طوری كه سوراخ پرواز ان خلاف جهت باد واقع شود،قرار گیرد.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن