کشاورزی | دام و طیور | شیلات | جهاد کشاورزی

روش مدیریت پرورش و زمان استقرار کلنی در مزارع آفتابگردان

با توجه به نیاز آفتابگردان به گرده افشانی ، شهد و گرده فراوان و علاقه کشاورزان به حضور زنبورعسل در مزارع آفتابگردان ، زنبورداران تمایلی به استقرار کلنی در مزارع افتابگردان ندارند و بر این باورند که چرای زنبورعسل در این مزارع و استفاده از این گیاه باعث کاهش میزان نوزاد و جمعیت بالغین می گردد و بدلیل کاهش جمعیت ف بسیاری از کلنی ها در زمستان تلف می گردند . از طرفی با کاهش دما در شهریور میزان گل و گیاه کم می شود بنابراین کشت افتابگردان به لحاظ شهد و گرده فراوان ، منبع بسیار خوبی برایتغذیه زنبورعسل می باشد . نتایج حاصل از آزمایشات انجام شده نشان داده است که بیشترین افزایش جمعیت مربوط به کلنی هائی است که حداکثر به مدت 3تا 5 هفته در مزارع آفتابگردان نگهداری شده اند (با جمعیت قوی و شبکه مانع ملکه) و بیشترین تولید عسل مربوط به کلنی هائی است که 5 هفته نگهداری شده اند ( با جمعیت قوی و شبکه مانع ملکه) این کلنی ها به طور متوسط 15 کیلوگرم عسل در این 5 هفته تولید نمودند . در نتیجه توصیه می شود کلنی ها به دو گروه تقسیم و هر کدام حداکثر برای مدت 5 هفته در مزارع آفتابگردان مستقر شوند.

منبع : مجموعه خلاصه مقالات ششمین سمینار پژوهشی زنبورعسل

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن