آلودگی ۸۰ درصد كندو های زنبورعسل به كنه واروآ

نداشتن توانایی خرید دارو برای كنه زدایی به دلیل حذف یارانه دارو و افزایش قیمت آن باعث آلوده شدن ۸۰ درصد از كندو های زنبور عسل به كنه واروا شد. عفت رییسی سرحدی مدیرعامل اتحادیه سراسری زنبورداران ـ در گفت وگو با ایسنا ، با اشاره به اینكه از سال ۱۳۶۴ زنبورستان های كشور به كنه واروآ آلوده شده و هنوز این بیماری ریشه كن نشده است، گفت: هر ساله با مبارزه و كنه زدایی، این بیماری كم رنگ می شد كه اسفند ماه سال گذشته طبق ماده ۱۳ قانون بودجه دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان برای دارو زنبور عسل در نظر گرفته شد اما پس از توزیع ۲۷ درصد، از ادامه توزیع جلوگیری و قیمت آن چهار برابر شد، درحالیكه زنبورداران قدرت خرید دارو برای درمان را ندارند و زنبورستان های كشور به دلیل عدم درمان در حال نابودی است. وی با اشاره به وجود دارو ها، آفت كش ها و سموم غیر مجاز دامی و واردات فراوان آن از كشور های حاشیه خلیج فارس و لبنان به كشور، تصریح كرد: با حذف صددرصدی و یكباره یارانه دارو ممكن است زنبورداران برای حفظ تولید خود به استفاده از دارو های غیر مجاز روی بیاورند كه سلامت جامعه را زیر سؤال خواهد رفت.
رییسی سرحدی اظهار كرد: مسئول مستقیم این موضوع سازمان دامپزشكی است، چراكه یك تصمیم باعث به وجود آمدن بیماری و عدم درمان شده است كه در پی آن ۵۰ هزار اشتغال و تولید نیز از بین خواهد رفت و در نهایت سلامت مردم جامعه به مخاطره می افتد. مدیرعامل اتحادیه سراسری زنبورداران با بیان اینكه دارو ۴۰۰ تومانی موجود در بازار آزاد هم اكنون به ۱۶۰۰ تومان رسیده است، گفت: علیرغم پیگیری های فراوان این موضوع از طریق ریاست جمهوری و وزارت جهاد كشاورزی تاكنون هیچ پاسخی و نتیجه ای دریافت نشده است و به دلیل مواجه شدن با بوروكراسی های اداری، زمان درمان(فصل پاییز) گذشت و قیمت دارو نیز به چهار برابر افزایش یافت كه تولیدكنندگان نتوانستند دارو برای آفت كشی تهیه كنند و این بیماری در بین كندو ها شیوع یافته است كه باعث از بین رفتن هزاران كندو زنبور عسل بر اثر بیماری كنه واروآخواهد شد. وی افزود: در حالیكه وزیر جهاد كشاورزی از رانت خواری انتقاد دارد این تصمیم(حذف یارانه دارو) باعث سود رانت خواران شده و هیچ حمایتی از تولیدكنندگان نشده است. رییسی سرحدی درباره اینكه یارانه دارو به بخش بهداشت و پیشگیری از بیماری منتقل شده است، تصریح كرد: در زمینه بهداشتی و پیشگیری از بیماری تاكنون هیچ حمایتی از طرف سازمان دامپزشكی به عنوان متولی امر نشده است و در حال حاضر نیز با وجود بیماری در زنبورستان ها چطور می توان پیشگیری و بهداشت را رعایت كرد. مدیرعامل اتحادیه سراسری زنبورداران در پایان با بیان اینكه هزینه اشتغال زنبورداری یك سوم هزینه اشتغال دیگر صنایع است، اظهار كرد: تصمیمات گرفته شده از قبیل: عدم تشكیل ستاد گرده افشانی، تشكیل شورای فنی زنبور عسل، عدم پرداخت وام، قطع یارانه دارو و كاهش بیمه زنبورداران مانع پیشرفت این صنعت و تعطیلی آن را رقم می زند.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

اخبار زنبورداری