به حساب چایکاران 20 میلیارد تومان دیگر واریز گردید

تاکنون 85 میلیارد تومان به حساب چایکاران واریز شده است و مابقی مطالبات تا یکم شهریورماه تسویه خواهد شد.

گمرک جمهوری اسلامی انواع بذر به ویژه سیب زمینی چگونگی و شرایط واردات آن را اعلام کرد.

معاون مدیرکل مرکز واردات وامور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 48710/93/24854/113/73/129 مورخ 21/3/1393 را به شرح زیر اعلام نموده است:

خرید گندم از سال 94 بر مبنای سنجش کیفیت ذاتی انجام می‌شود

با رشد 37 درصدی، چهار میلیون و 583 هزار و 979 تن گندم از کشاورزان کشور خریداری شده است.معاون بازرگانی سازمان تعاون روستایی کشور، از خریداری بیش از 4.5 میلیون تن گندم به‌صورت تضمینی خبر داد و گفت: تاکنون چهار میلیون و 583 هزار و 979 تن گندم از کشاورزان به‌صورت تضمینی خریداری شده است که 44 درصد توسط شبکه تعاونی‌های روستایی کشاورزی و 56 درصد نیز توسط شرکت 14 گانه غله خریداری شده است.

امضای تفاهم‌نامه مالیاتی بین سازمان نظام دامپزشکی و سازمان امور مالیاتی کشور

با امضای تفاهم‌نامه مالیاتی بین سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور اظهارنامه‌های تسلیمی هریک از اعضای سازمان نظام دامپزشکی با رعایت مقررات و شرایط مربوطه مشمول طرح خود اظهاری قرار خواهد گرفت.

بررسی راهکارهای کنترل تجمع نیترات در سبزی ها

به طور کلی قسمت عمده ای از نیترات مصرفی توسط انسان از سبزی های مصرف شده در رژیم غذایی روزانه وارد بدن می شود.

وجود نیترات در مقادیر قابل توجه در سبزی های میوه ای است ک به طور عمده ناشی از مصرف بی رویه کودهای نیتروژنی بخصوص در سبزی های گلخانه ای است.